Även en enda krona gör en konkret skillnad.
Men det är nu eller aldrig!

 
 


Det har aldrig varit så enkelt att göra en konkret insats för hoyorna i naturen som nu, som dessutom är den första av sitt slag.
- Låt oss därför passa på att agera nu när vi har möjligheten!

Det finns flera olika möjligheter att stötta projektet. Dels genom direkta donationer i form av månatliga donationer eller spontana gåvor för bemärkelsedagar eller till minne av någon. Helt efter dina egna förutsättningar.

Dels så finns det ett mycket unikt tillfälle, som är reserverat för de som har möjlighet att donera för minst en hel månads fältarbete, nämligen artväktare.

Sen kan man sporra andra genom att sprida information om detta projekt. Tillsammans kan vi göra mycket! Några tips:

- Ordna fika på jobbet eller liknande och donera fikapengarna.
- Hoyaodlare kan vid träffar samla ihop småpengar som man kan undvara för tillfället och göra en gemensam donation.
- Byt ut en av dina cigarettpaket per månad mot 50 kr i månadsdonation. (Bra rökavvänjningsknep?)
- Du som är månadsgivare, berätta varför du valde att göra det, för det kan sporra andra att göra samma sak om de har en slant att undvara.
- Länka till www.paradiseforest.net på din hemsida. Använd banner nedan?
- Berätta för andra om projektet.


Stort tack för säkrat materialbehov!
Fem kronor räcker till en hoyas odlingssubstrat, men vi behövde till 1000 plantor. Vi fick ihop hela summan för inköp av materialet, stort tack till er alla som skänkte till denna punktinsats!
Läs mer här >>

 

 
 

 

Vartenda öre går oavkortat till projektet då gåvor är skattebefriade och jag inte har några administrationskostnader, förutom vid donation genom PayPal som då tar 3,4% av summan plus 3,25 kr i avgift.

Du som deltar ekonomiskt och angett e-postadress eller hemadress, får nyhetsbrev minst tre gånger per år där du får en inblick i hur projektet fortskrider och hur ditt bidrag gjort nytta.

Vart går pengarna?

Projektet påbörjades sommaren 2010 och är helt beroende av era ovärdeliga donationer.

De intensiva fältarbeten tar stor anspråk på budgeten. När vi täckt större delen av landet så minskar insamlingen successivt för att göra vetenskapliga studier av det insamlade materialet.

 
 


Man lever billigt i Papua Nya Guineas byar. Ändå Men man måste ofta ta flyget på grund av terrängen och det nästintill obefintliga vägnätet. Flygresorna är den enskilt största utgiften och står för strax över hälften av den totala budgeten.

Till skillnad från byarna, så är boendet jämförelsevis dyrt i PNG:s större städer samt på turistboende i avlägsna men botaniskt attraktiva platser. Detta är den näst största utgiften, ca 100-500 kr per natt. Detta beror bland annat på att de måste importera mycket byggmaterial från Australien och USA vilket blir dyrt, samt hyra in vakter dygnet runt som säkerhet för hotellet och dess gäster.

Sen så finns det naturreservat som ägs kollektivt av flera byar, som tar avgifter för inträde till reservatet samt kost, logi, guide, bärare och ibland även per växt som förs ut. Detta är ett sätt för dem att tjäna på att bevara urskogen istället för att sälja den för avverkning eller bränna för odling av mark. Så på detta sätt går ert bidrag även direkt till gräsrotsnivåerna för bevarandet av urskogen i dessa reservat.

Resten av budgeten består av kostnader för fältarbetsmaterial och utrustning samt mediciner (främst vaccinationer och malariatabletter).

Räcker inte pengarna så drabbas fältarbetets flygresor vilket leder till att insamlingstakten blir alltför låg för att kunna hinna med alla platser där behovet är akut. Detta drabbar även i sin tur de döva som går miste om flera unika arter till odlingarna som skulle kunna finansiera en del av deras framtida språkprojekt.

Därför hoppas vi att vi alla tillsammans kan sporra fler att vara med!

För hoyornas, de dövas och urskogsreservatens skull!


Några banner som du kan ha på din hemsida:

           


 

© www.paradiseforest.net