Cycadaceae - Central Province

>> OM PNG:s HOYOR
>> OM PROJEKTET
>> OM EPIWEB


Papua Nya Guineas okända hoyor

 


Hoya oreostemma
Hoya oreostemmaDen märkliga uppåtriktade Hoya oreostemma hittades aldrig igen efter att den upptäcktes för 100 år sedan. Men nu hittade vi den! Här ovan ser du de allra första fotografierna någonsin av den!Hoya patella är en mycket omtyckt art som endast finns på Nya Guinea.Världens största hoyor kommer från ön Nya Guinea. Bilden visar Hoya cf. gigas NS05-195 (sect. Eriostemma) med 11 cm stora blommor, som jag påträffade 2005.Avverkat träd med ett döende bestånd av Dischidia cf. hirsuta, i Milne Bay provinsen.

 

Ön Nya Guinea är en av världens mest biologiskt rika platser. 5000 meter hög bergskedja löper längsmed hela ön som skapar en väldigt kuperad terräng med mängder av isolerade mikroklimat. Då många arter har specifika önskemål om växtplats har det med tiden uppstått många endemiska arter i dessa isolerade klimatzoner som är helt unika för ön.

'Paradisskogarna' är ett namn på ön Nya Guineas enorma relativt orörda och vackra urskogar (= primärskogar) som bebos av paradisfåglar, kasuarfåglar, trädkängurur och flera slags unika trädlevande pungdjur.

Nya Guinea har närmare en tredjedel av världens idag kända hoyaarter (Eriostemma inräknat). Den högra halvan av ön, landet Papua Nya Guinea, har drygt 70 hoyaarter. 90% av dessa har aldrig påträffats utanför ön. Ändå har några få botanister bara skrapat på ytan i det här landet under en kort period på några få ställen för hela 100 år sedan!

Om man ser 200 hoyor under en vandring i skogen, så är vanligtvis endast en enda i blom. De övriga 199 har de få botanisterna därför gått förbi utan någon dokumentation. Den otroligt tuffa terrängen, krig mellan folkstammar och kannibalism har avskräckt biologerna sedan dess, fast kannibalismen i praktiken upphörde för några årtionden sedan.

Allt detta är anledningen till att det otillgängliga landskapet bebos av åtskilliga okända arter som omfattas av projektet, det vill säga Hoya, Dischidia och deras närstående släkten.

Men för hur länge till finns de kvar?

Primärskogarna i släktets hela utbredningsområde har minskat drastiskt de senaste decennierna, så dessa släkten har idag förlorat mer än hälften av sin växtmiljö.

Dessutom kan endast ett fåtal hoyaarter kan återhämta sig efter en avverkning, svedjebruk eller annan större påverkan på skogen. De övriga arterna löper stor risk att gå förlorade för alltid. Det har vi sett med egna ögon i flera länder, men det finns ingen forskning hittills om orsakerna till detta.

Därför är det verkligen nu eller aldrig, att inventera och samla in levande växtmaterial av de små bestånd som ännu existerar för att bevaras. Då upptäcks nya arter av Hoya och närstående släktingar och DNA blir tillgänglig för vidare forskning inom släktet samtidigt som vi får svar på varför många hoyaarter aldrig återhämtar sig.

Detta gäller särskilt Papua Nya Guinea som är en av de minst utforskade länderna vad gäller Hoya. Här kan man fortfarande se alla hoyor som funntis från början medan man i Sydostasien bara kan se spillrorna av den ursprungliga floran.

De nya fynden kommer med stor säkerhet vara helt unika för landet. Det finns flera från Nya Guinea med unika egenskaper som inte finns utanför ön (t.ex. Hoya archboldiana, H. gigas. H. hypolasia, H. inflata, H. lauterbachii H. megalaster, H. microphylla och H. onychoides). De flesta av dom är ovanligt storblommiga och mycket dekorativa. Faktum är den att alla utom tre idag kända arter av Hoya med blommor över 5 cm kommer från ön Nya Guinea. Varför har just den här ön fått sådana enorma blommor?

Det är en av många frågor som vi hoppas att projektet kommer kunna ge svar på.

Dessutom kan projektet göra det möjligt att flera odlingsvärda arter av dessa tre släkten sprids i odling och på sätt undgå utrotning.

Vi har nu hunnit samla över 1000 plantor av minst 60 arter. 14 av dessa visade sig vara sannolikt helt nya för vetenskapen, som sannolikt hade dött ut om det inte vore för projektet.

Ska du också med och rädda Papua Nya Guineas hoyor som ofta bara växer uppe i trädkronorna?


Förresten... ser du vår skicklige guide i det enorma trädet?
Han hämtar ner en helt ny art som bara hittades på just det här trädet. Denna urskog skulle snart avverkas, så vi räddade den nyupptäckta arten i sista stund!

Hoyans växtplats

 

© www.paradiseforest.net