>> OM PNG:s HOYOR
>> OM PROJEKTET
>> OM EPIWEB


Varför just block av EpiWeb?
 

 
 


På grund av de tropiska skyfallen är inte krukodling det optimala för hoyor i Papua Nya Guinea. Dessutom bryts jordmaterialet snabbt ner och blir kompakt så att luft och vatten inte kan cirkulera fritt längre. Hoyorna ruttnar då lätt eftersom de är epifyter och föredrar trädstammar som bara blir lätt fuktiga samtidigt som överskottsvattnet rinner ner till marken. Där bildar hoyorna luftiga rotsystem längsmed stammen innanför och runt trädens skrovliga ytterbark bland mossor, alger och myrbon.

Därför har man flitigt använt porösare och hållbarare material som  Dicksonia/Xaxim som kommer från trädormbunkar, som just av den anledningen blivit utrotningshotade. Men även Dicksonia/Xaxim bryts ner efter några år och blir för kompakt eller faller i småbitar ner till marken.

Istället använder jag individuella block av EpiWeb som imiterar strukturen hos Dicksonia/Xaxim. EpiWeb är gjord till större delen av återvunnen plast så det är mycket hållbart och blir en engångskostnad. Miljövänligare alternativ tack vare den återvunna plasten och att trädormbunkarna får vara i fred i skogen.

Ett block av EpiWeb tillåter hoyorna att växa runt blocket och bilda liknande rotsystem i det porösa materialet. Blocket blir med tiden täckt av mossa utanpå och överskottsvatten lätt rinner igenom blocket så att endast en viss mängd stannar inuti, samtidigt som mossan runtom minskar avdunstningen. Under eventuell torrperiod så vattnas alla bekvämt genom en kranöppning vid behov då vattnet leds i plastslangar med hål för punktbevattning. (se exempel på EpiWeb IIS på WWW.EPIWEB.SE)

Detta är det optimala när man odlar hoyorna utomhus i deras egen miljö med häftiga skyfall, så man imiterar deras naturliga växtsätt istället för att odla dem i krukor som vi kan göra i våra hems skyddade miljö.

Dessutom blåser gärna krukor omkull vid blåsiga väder så att jordmaterialet flyger iväg så även etiketten. EpiWeb däremot bibehåller sin struktur och rötterna sitter skyddade inuti blocken samtidigt som etiketten sitter fast förankrat i blocket. Så det blir mindre skador och besvär vid oväder.

Detta illustreras tydligt på två av bilderna till höger, på en Dischidia ovata NS08-071, som planterades på en 2,5 cm tjock platta ren EpiWeb i april 2009. Bilderna togs i augusti samma år och visar hur rötterna har växt igenom materialet så att sticklingen nu är förankrad. Mossa har även etablerat sig på utsidan och bildar ett fuktigt skyddande skikt precis som man ser på trädstammar i naturen där man hittar hoyor, dischidor och orkidéer.

Valet av EpiWeb berodde också på ytterligare två mycket viktiga faktorer: tid och resurs.

Jag måste använda min tid och mina resurser effektivt. EpiWeb eliminerar nästan helt behovet av de tidskrävande årliga omplanteringarna som annars skulle stressa plantorna och fördröja blomningen. Detta besparar mycket tid och resurser till förmån för direkt fältarbete och forskning.

Från mina tidigare resor så räknar jag med att det kommer samlas in minst 1500-2000 olika hoyasticklingar, som var och en vanligen behöver sitt eget block. Dessa block mäter 6 x 7 x 25 cm för att ge rötterna gott om utrymme. En del av dessa kommer vara ihåliga för att fyllas med kokosfiber som är fuktighetshållande, för att se om det är bättre med ihåliga eller solida block.

Stort tack till alla som donerat 1000 block att starta odlingarna med!
 
Traditionell block av kokosfiber som bryts ner redan efter tre-fyra år och gärna blir för blött för vissa arter som då ruttnar.
(Bild ovan.)


EpiWeb, däremot, är helt syntetiskt och behåller sin luftiga struktur i årtionden. (Båda bilder nedan, med Dischidia ovata NS08-071.)

 
 

 

© www.paradiseforest.net